Vì sao sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu?

Khái niệm về Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đối tượng này. Tiêu chuẩn do một tổ chức công bố dưới dạng văn bản để tự nguyện áp dụng.

Tiêu chuẩn ở xung quanh chúng ta, ngay cả khi chúng ta không phải lúc nào cũng biết đến chúng. Ví dụ: một tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi là kích thước A4 cho các tờ giấy.

Tiêu chuẩn là một tài liệu đưa ra các yêu cầu đối với một mục, vật liệu, thành phần, hệ thống hoặc dịch vụ cụ thể, hoặc mô tả chi tiết một phương pháp hoặc thủ tục cụ thể. Các tiêu chuẩn tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế bằng cách đảm bảo tính tương thích và khả năng tương tác của các thành phần, sản phẩm và dịch vụ. Mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người tiêu dùng về giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và nâng cao độ an toàn.

Các tiêu chuẩn được xây dựng và xác định thông qua quá trình chia sẻ kiến thức và xây dựng sự đồng thuận giữa các chuyên gia kỹ thuật được các bên quan tâm và các bên liên quan khác đề cử bao gồm các doanh nghiệp, người tiêu dùng và các nhóm môi trường.

Định nghĩa chính thức của tiêu chuẩn là một “văn kiện được xác lập bởi sự nhất trí và được chấp thuận bởi một cơ quan được công nhận, cung cấp các đặc điểm, quy tắc hoặc hướng dẫn cho các hoạt động, nhằm mục đích đạt được mức độ tối ưu trật tự trong một bối cảnh nhất định “.

Có nhiều loại tiêu chuẩn khác nhau. Về cơ bản, tiêu chuẩn bao gồm các yêu cầu hoặc các khuyến nghị liên quan đến sản phẩm, hệ thống, quy trình hoặc dịch vụ. Các tiêu chuẩn cũng có thể là một cách để mô tả phương pháp đo lường, kiểm tra hoặc để thiết lập một thuật ngữ chung trong một ngành cụ thể.

EN là gì? Tiêu chuẩn châu Âu EU là gì?

Tiêu chuẩn châu Âu (EN) là các tài liệu đã được phê chuẩn bởi một trong ba Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Châu Âu (ESOs), CEN, CENELEC hoặc ETSI _ được công nhận là có thẩm quyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá tự nguyện theo quy định của EU 1025/2012.

Mặc dù làm việc với các lĩnh vực hoạt động khác nhau, CEN, CENELEC và ETSI hợp tác trong một số lĩnh vực chung như ngành máy móc hoặc công nghệ thông tin và truyền thông (ICTs). Họ cũng chia sẻ các chính sách chung về các vấn đề khi có sự thoả thuận.

Tiêu chuẩn EU (EN) (European Standard) “mang theo nghĩa vụ phải được thực hiện ở cấp quốc gia bằng cách đưa ra tiêu chuẩn quốc gia” tại mỗi nước trong số 34 quốc gia thành viên CEN-CENELEC.

Các tiêu chuẩn là tự nguyện nghĩa là không có nghĩa vụ pháp lý được áp dụng. Tuy nhiên, luật pháp và các quy định có thể đề cập đến các tiêu chuẩn và thậm chí làm cho chúng trở thành quy định bắt buộc.

Tóm lại, tiêu chuẩn Châu Âu là những tiêu chuẩn CAO NHẤT THẾ GIỚI chứng nhận về chất lượng, an toàn kỹ thuật dành cho người sử dụng và bảo vệ môi trường được yêu cầu bởi các nước thành viên thuộc liên minh Châu Âu. Đặc biệt, chỉ những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Châu Âu mới được phép lưu hành trên thị trường EU.

Lợi ích mang lại khi sản phẩm đạt tiêu chuẩn châu Âu

Tiêu chuẩn EU luôn là cái đích để các sản phẩm hàng hóa vươn tới. Khi sản phẩm đạt Tiêu chuẩn Châu Âu, mặt hàng đó sẽ không chỉ được tự do buôn bán trên thị trường chung EU mà nó còn được chấp nhận ở hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Trên thực tế, tiêu chuẩn châu âu đề ra không “áp” chung một tiêu chuẩn cho tất cả mọi sản phẩm. Mỗi dòng sản phẩm có một bộ tiêu chuẩn riêng.

Ví dụ: với sản phẩm sữa bột, Tiêu chuẩn châu Âu cấm một số thành phần kim loại nặng như Arsen, thủy ngân, thiếc, đồng, kẽm… dù với bất kỳ hàm lượng nào; tuyệt đối nghiêm cấm đối với các độc tố vi nấm Aflatoxin B1, Aflatoxin B1B2G1G2, Melamin…
Với sản phẩm linh kiện điện tử sẽ cần chứng minh chất lượng, độ an toàn bằng việc dán nhãn CE Marking, thiết kế sinh thái (Eco Design), nhãn năng lượng và một số yêu cầu kỹ thuật cho từng sản phẩm cụ thể.

(Theo https://eurocert.com.vn/tin-tc/tin-tcen-la-gi-tieu-chuan-chau-au-eu-la-gi-html.html)